Diplomeren en certificeren

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedDiplomeren en certificeren 2.0.jpeg

Diplomeren en certificeren

Wanneer een student aan de eisen voor diplomering voldoet, ontvangt hij een kwalificerend document. Dit is doorgaans een diploma, maar het kan ook een certificaat of een instellingsverklaring zijn. Het diplomabesluit - en daarmee de waarde van het diploma - moeten boven iedere twijfel verheven zijn.

Het behalen van een diploma wordt gewisseld met het resultaten-register van BRON. In principe leidt het behalen van een diploma tot automatische uitschrijving van de student, door wisseling met het deelname-register van BRON. Dit kan onmiddellijke consequenties voor de student met zich meebrengen, zoals het verliezen van het recht op een ov-kaart.


Het diplomeren lijkt de laatste stap te zijn . Na de evaluatie van de afzonderlijke procesgebieden is er nog een evaluatie van het gehele examenproces. Alleen zo wordt de pdca-cirkel gesloten (en de kwaliteit van het gehele examineringsproces geborgd).

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Bewaartermijnen examengegevens Deze publicatie geeft antwoord op de vraag welke (wettelijke) bewaartermijnen gelden voor officiële documenten voor examinering en diplomering, en op de vraag wat er na afloop met deze documenten moet gebeuren.
Website.png Examentaak Managen examinering Examentaak mbo Managen
Website.png FAQ mbo verklaring Deze handreiking geeft aan hoe scholen een dergelijke instellingsverklaring kunnen vormgeven.
Website.png Handreiking regeling cum laude Deze handreiking is een leidraad om binnen de school afspraken te maken en vast te leggen over cum laude.
Website.png Wettelijke beroepsvereisten Deze handreiking geeft een overzicht van de kwalificaties waarvoor wettelijke beroepsvereisten zijn opgesteld en dient als handreiking voor de manier waarop dit op het diploma vermeld kan worden.