Controle toelatingsvoorwaarden

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenInschrijfketen 1.2.jpeg

Controle toelatingsvoorwaarden

Voordat de aanmelding van de student wordt verwerkt controleert de school of de student voldoet aan de toelatingsvoorwaarden. Voor MBO opleidingen zijn de toelatingsvoorwaarden per opleidingssoort onderstaand beschreven.

Entree-opleiding:

  • De student voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden tot een opleiding mbo-2, mbo-3 of mbo-4.
  • De student is op 1 augustus van het schooljaar minimaal 16 jaar.

Basisberoepsopleiding (niveau 2):

  • Een diploma van de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg.
  • Een diploma van de theoretisch of gemengde leerweg.
  • Een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo.
  • Een diploma van de entree opleiding.

Vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4):

  • Een diploma van de kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg.
  • Een diploma van een basisberoepsopleiding (niveau 2) of vakopleiding (niveau 3)
  • Een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo.

Specialistenopleiding (niveau 4):

  • Een diploma vakopleiding (niveau 3), voor hetzelfde beroep op dezelfde richting.


Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan