Contact

Meer informatie?

Heeft u vragen over de inhoud en het gebruik van deze website, neem dat contact op met het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering, de eigenaar en beheerder van deze website. Ook het aanvragen van een schooleigen website van de Teamplaat Onderwijs loopt via het kennispunt. U kunt het kennispunt op werkdagen ook bereiken via onderstaande contactgegevens:

  • telefoon: 0348 - 753 630 (tussen 9.00 en 16.00 uur)
  • email: info@kennispuntmbo.nlTips voor verbetering?

Deze omgeving is door het Kennispunt MBO ontwikkeld. De huidige versie is 2.0. De ambitie is een website te maken die herkenbaar is voor onderwijsteams, gebruiksvriendelijk is en daadwerkelijk bijdraagt aan de verdere versterking van de onderwijskwaliteit. Feedback en tips zijn welkom en zullen worden meegenomen in een volgende versie!