Clusteren leertaken

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedPlannen en roosteren 2.0.jpeg

Clusteren leertaken

Clusteren van leertaken, d.w.z. het in een periode samen nemen van wat bij elkaar genomen kan worden, is nodig om het onderwijs te kunnen organiseren en zowel medewerkers als voorzieningen efficiënt te kunnen inzetten.

Deze processtap is een belangrijke schakel in de overgang van meerjarenplanning naar jaarplanning en concrete roosters.

  • Per opleiding vormen alle leertaken samen het onderwijsaanbod van die opleiding, over meerdere perioden en jaren heen. Er hoort een meerjarenplanning bij.
  • Leerroutes van studenten bestaan uit het doen van geselecteerde leertaken, soms parallel soms opvolgend, ook over een langere periode.
  • De meerjarenplanning en de gekozen leerroutes van de studenten samen vormen nog niet een geordend geheel dat in de vorm van roosters en planningen kan worden gegoten.
  • Met het clusteren van leertaken in periodes door de roostermaker, in samenspraak met het team, ontstaat wel zo'n geordend geheel.

De clustering van leertaken is van invloed op de jaarplanning en de analyse van de werkverdeling.

Deze activiteit is onderdeel van:

(als vervolg)

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Officiële schoolvakanties Link naar de rijksoverheid met de officiële regeling.