Check erkenning bpv-bedrijf

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedBpv organiseren.jpeg

Check erkenning bpv-bedrijf

Studenten mogen alleen bpv uitvoeren bij een bedrijf dat een erkenning heeft van SBB.

Voor aanvang van elke bpv controleert de school of een bpv-bedrijf erkend is. Wanneer dat niet het geval is, vraagt het bedrijf erkenning aan bij SBB, de school kan uitleggen hoe dit werkt.

Deze activiteit is onderdeel van: