Check diplomadossier

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedDiplomeren en certificeren.jpeg

Check diplomadossier

Voordat tot diplomering kan worden overgegaan wordt gecontroleerd of aan alle diploma-eisen is voldaan. Hierbij wordt onder andere gecheckt of de beoordelingen voor alle examenonderdelen aanwezig zijn en of alle bewijzen/beoordelingen aan de eisen voldoen (handtekeningen, proces-verbalen etc.)

Wat betreft de volledigheid wordt bekeken of:

  • Voldaan is aan de slaag- zakregeling die geldt voor de generieke kwalificatie-eisen
  • Alle kerntaken van de beroepsgerichte kwalificatie-eisen met een voldoende zijn afgerond
  • Voldaan is aan de keuzedeelverplichting / slaag-zakregeling keuzedelen
  • De BPV is met voldoende afgerond
  • Er is voldaan aan loopbaan en burgerschap verplichtingen
  • Aan eventuele wettelijke verplichtingen is voldaan, bijvoorbeeld is het geval van wettelijke beroepsvereisten


Het diplomadossier van student moet er overtuigend blijk van geven dat de diplomabeslissing door de examencommissie op deugdelijke gronden gemaakt is.

Deze activiteit is onderdeel van: