Check diplomadossier

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedDiplomeren en certificeren 2.0.jpeg

Check diplomadossier

Voordat tot diplomering kan worden overgegaan wordt gecontroleerd of aan alle diploma-eisen is voldaan. Hierbij wordt onder andere gecheckt of de beoordelingen voor alle examenonderdelen aanwezig zijn en of alle bewijzen/beoordelingen aan de eisen voldoen (handtekeningen, proces-verbalen etc.)

Wat betreft de volledigheid wordt bekeken of:

  • Voldaan is aan de slaag- zakregeling die geldt voor de generieke kwalificatie-eisen
  • Alle kerntaken van de beroepsgerichte kwalificatie-eisen met een voldoende zijn afgerond
  • Voldaan is aan de keuzedeelverplichting / slaag-zakregeling keuzedelen
  • De BPV is met voldoende afgerond
  • Er is voldaan aan loopbaan en burgerschap verplichtingen
  • Aan eventuele wettelijke verplichtingen is voldaan, bijvoorbeeld is het geval van wettelijke beroepsvereisten


Het diplomadossier van student moet er overtuigend blijk van geven dat de diplomabeslissing door de examencommissie op deugdelijke gronden gemaakt is.

Deze activiteit is onderdeel van:


Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Bewaartermijnen examengegevens Deze publicatie geeft antwoord op de vraag welke (wettelijke) bewaartermijnen gelden voor officiële documenten voor examinering en diplomering, en op de vraag wat er na afloop met deze documenten moet gebeuren.
Website.png Examentaak Managen examinering Examentaak mbo Managen
Website.png Handreiking regeling cum laude Deze handreiking is een leidraad om binnen de school afspraken te maken en vast te leggen over cum laude.
Website.png Model instellingsverklaring Deze handreiking geeft aan hoe scholen een dergelijke instellingsverklaring kunnen vormgeven.
Website.png Wettelijke beroepsvereisten Deze handreiking geeft een overzicht van de kwalificaties waarvoor wettelijke beroepsvereisten zijn opgesteld en dient als handreiking voor de manier waarop dit op het diploma vermeld kan worden.