Check aanvullende eisen

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenInschrijfketen 1.2.jpeg

Check aanvullende eisen

Voor een aantal opleidingen is per ministeriële regeling vastgesteld dat zij aanvullende eisen mogen stellen aan studenten. Deze aanvullende eisen hebben betrekking op één of meerdere van onderstaande gronden:

  • fysieke geschiktheid (medische keuring).
  • psychische geschiktheid.
  • fijne oog-handcoördinatie.
  • creatieve en artistieke aanleg.
  • ruimtelijk inzicht.
  • benodigde praktische bedrevenheid in bewegingsactiviteit.
  • technisch en fysiek vermogen om kunstuiting te kunnen uitvoeren.

De instelling bepaalt zelf op welke wijze wordt getest of de student voldoet aan de aanvullende eis. Voorbeelden van dergelijke testen zijn:

  • sporttesten
  • audities
  • creatieve opdrachten

Voldoet de student aan de aanvullende eisen, dan wordt de student geplaatst in de opleiding. Voldoet de student niet aan de aanvullende eisen, dan wordt de student door de instelling begeleid naar een passende plek.


Deze activiteit is onderdeel van:


Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan