Casussen

Uit TPO 1.2

naar Grondplaatnaar ketensnaar handreikingennaar casussenNavigatie klein.jpeg

Casussen

Binnen de teamplaat zijn we nog opzoek naar een slimme manier waarop onderwijsteams zich kunnen voorbereiden op mogelijke risico's en onzekerheden. Het instrumentarium hiervoor is nog in ontwikkeling en een zoektocht. Een eerste stap is het werken met praktijksituaties, zogenaamde casussen. Een casus is een beschrijving van een onzekere gebeurtenis, waarbij wordt aangegeven welke procesgebieden hierdoor beïnvloed worden. Hieronder is een aantal uitgewerkt. Heeft u zelf casussen die u wilt inbrengen of ideeën over de wijze waarop een onderwijsteam doormiddel van de teamplaat grip kan krijgen op de onderwijskwaliteit, neem dat contact op met het Kennispunt MBO.

Praktijkvoorbeelden