Casussen

Casussen

Binnen TPO zijn we op zoek naar een goede manier waarop onderwijsteams zich kunnen voorbereiden op mogelijke risico's en onzekerheden. Het instrumentarium hiervoor is nog in ontwikkeling en een zoektocht. Een eerste stap is het werken met praktijksituaties, zogenaamde casussen. Een casus is een beschrijving van een onzekere gebeurtenis, waarbij wordt aangegeven welke procesgebieden hierdoor beïnvloed (zullen) worden. Ook de activiteitenketens blijken zeer geschikt om een praktijksituatie beter te doorgronden. Hieronder staat een lijst van een aantal casussen en hun eerste uitwerking.
Heeft u zelf casussen die u wilt inbrengen of ideeën over de wijze waarop een onderwijsteam door middel van de teamplaat grip kan krijgen op de onderwijskwaliteit, neem dat contact op met het Kennispunt MBO.

Praktijkvoorbeelden

  1. Casus: kerndocent vertrekt
  2. Casus: keuzedelen vergen teveel opleidingstijd
  3. Casus: onderwijsteam zoekt ruimte voor afwijkend onderwijsplan
  4. Casus: onvoldoende BPV-plaatsen beschikbaar
  5. Casus: opleidingstraject verkorten
  6. Casus: starten met niet-Crebo opleidingen
  7. Casus: student laten stoppen na BSA moment
  8. Casus: uitvoering onderwijs wijkt af van onderwijsplan
  9. Casus: wisselende grootte opleidingsgroepen na oriëntatiejaar