Casus: wisselende grootte opleidingsgroepen na oriëntatiejaar

Situatie

De opleiding is zodanig ingericht dat er eerst breed oriëntatiejaar is, waarna iedere student kiest voor een profiel. Daarbij blijkt dat de profielkeuzes onevenredig verdeeld zijn, waardoor sommige opleidingen te vol zitten en anderen juist niet.

Effecten

Voor de opleidingen die te vol zitten, zijn er te weinig beschikbare facilitaire voorzieningen en een plan van inzet dat niet aansluit bij het aantal studenten. Vervolgens wordt het erg lastig om de leertaken uit te voeren zoals dit van te voren in de longitudinale onderwijsinhoud en leerroute is bepaald.

Aanleiding en gevolg

Aanleiding of oorzaak van deze casus liggen in:

Gevolgen van deze casus komen terecht in:

naar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiedCasusplaat wisselende grootte opleidingsgroepen na oriëntatiejaar.jpeg