Casus: uitvoering onderwijs wijkt af van onderwijsplan

Situatie

De opleiding is gestart maar het onderwijsplan kan slechts ten dele gevolgd worden. De uitvoering wijkt af van wat er in het onderwijsplan is vastgelegd. Er kan een goede reden voor zijn: het daadwerkelijk gegeven onderwijs sluit beter aan op de behoefte in verband met externe factoren en ontwikkelingen. Een slechte reden kan zijn: beschikbare middelen blijken onverwacht onvoldoende of het onderwijsplan is niet goed genoeg.

Effecten

De directe gevolgen kunnen zijn dat diploma's niet behaald kunnen worden omdat niet aan alle diploma-eisen is voldaan. De bekostiging van de opleiding komt in het gedrang en mogelijk geheel te vervallen, de inspectie zal de situatie als onvoldoende beoordelen. Hoe dan ook krijgt het team heel wat te verantwoorden.
Het verbeteren van de situatie vraagt een aanpassing van het onderwijsplan en (daardoor) herziening van jaarplanning en roosters. Mogelijk moeten de beschikbare middelen voldoende gemaakt worden.

Aanleiding en gevolg

Aanleiding of oorzaak van deze casus liggen in:

Gevolgen van deze casus komen terecht in:

naar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiedCasusplaat uitvoering onderwijs wijkt af van onderwijsplan.jpeg