Casus: student laten stoppen na BSA moment

Situatie

Student heeft in het eerste leerjaar van de opleiding geen BSA ontvangen en moet verderop in de opleiding wegens ontoereikende resultaten toch stoppen. De student wil de opleiding per se vervolgen.

Effecten

In de huidige omstandigheid kan de student niet met het bedoelde diploma de school verlaten. Wel is het mogelijk dat de examencommissie op verzoek van de student een instellingsverklaring afgeeft als deze een of meer examenonderdelen van de opleiding heeft behaald. Het team zorgt daarom voor passende begeleiding en ondersteuning en voldoende voortgangsbewaking om de student de haalbare examenonderdelen succesvol te laten afsluiten.

Aanleiding en gevolg

Aanleiding of oorzaak van deze casus liggen in:

Gevolgen van deze casus komen terecht in:

naar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiedCasusplaat student laten stoppen na BSA moment.jpeg

Handreikingen

Website.png Model instellingsverklaring     Deze handreiking geeft aan hoe scholen een dergelijke instellingsverklaring kunnen vormgeven.