Casus: starten met niet-Crebo opleidingen

Situatie

Het onderwijsteam wil vraaggericht kunnen werken en ook leerroutes aanbieden met onderdelen die niet volledig binnen een in Crebo opgenomen opleiding vallen. De vraag kan ontstaan in de arbeidsmarkt in het kader van leven lang ontwikkelen (LLO) of bij individuen die een leerroute willen volgen die niet per definitie gericht is op het behalen van een diploma.

Effecten

Het team krijgt te maken met effecten in een aantal procesgebieden.

  • De werving zal niet traditioneel moeten zijn.
  • Het bepalen van het opleidingenaanbod vergt een andere analyse van de omgeving dan voor een Crebo-opleiding.
  • Bij inschrijving zal voor een niet-Crebo opleiding een andersoortige verbintenis aan de student moeten worden aangeboden.
  • Een team dat aan een jaarklassen systeem is gewend zal bij plannen en roosteren met andersoortige roosters te maken krijgen.
  • In de bedrijfsvoering zal inzichtelijk moeten zijn hoe de gescheiden geldstromen lopen.

Aanleiding en gevolg

Aanleiding of oorzaak van deze casus liggen in:

Gevolgen van deze casus komen terecht in:

naar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiedCasusplaat starten met niet-Crebo opleidingen.jpeg

Handreikingen

Website.png Informatie over: cross-overs     Het experiment cross-overs biedt mbo-scholen en het bedrijfsleven de mogelijkheid om samen te werken en beter in te spelen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het experiment duurt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025.