Casus: opleidingstraject verkorten

Situatie

Door een tekort op de arbeidsmarkt, is er vraag vanuit het werkveld om verkorte opleidingstrajecten aan te bieden om zo op korte termijn te zorgen voor 'gediplomeerde' werknemers.

Effecten

Om aan de wensen van de omgeving tegemoet te komen zal het team in een aantal procesgebieden aan de slag gaan.

  • Vastgestelde onderwijsplannen moeten worden aangepast.
  • Reeds ontwikkelde leertaken moeten worden aangepast en aangevuld, zodat er (kortere) leerroutes geboden kunnen worden die passen bij nieuwe opleidingsvragen.
  • Bekostiging krijgt andere grondslag.

Bij de realisatie van kortere leerroutes zal de begeleiding en ondersteuning in overeenstemming worden aangepast, met evenzo gevolgen voor plannen en roosteren.

Aanleiding en gevolg

Aanleiding of oorzaak van deze casus liggen in:

Gevolgen van deze casus komen terecht in:

naar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiedCasusplaat opleidingstraject verkorten.jpeg