Casus: onvoldoende BPV-plaatsen beschikbaar

Situatie

De opleiding is gestart, er is een meerjarenplanning gemaakt. Echter, tijdens de opleiding blijkt dat er onvoldoende erkende bpv-plaatsen zijn om alle studenten te plaatsen.

Effecten

Doordat de schatting van het aantal studenten en hun onderwijsbehoefte onvoldoende accuraat is geweest of de werving van bpv-bedrijven onder de maat is gebleven, kunnen er onvoldoende studenten geplaatst worden bij erkende bpv-bedrijven. Leertaken zullen daardoor niet volgens planning uitgevoerd kunnen worden, leerroutes en roosters moeten worden aangepast en er is risico op studievertraging.

Aanleiding en gevolg

Aanleiding of oorzaak van deze casus liggen in:

Gevolgen van deze casus komen terecht in:

naar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiedCasusplaat onvoldoende bpv-plaatsen beschikbaar.jpeg