Casus: onderwijsteam zoekt ruimte voor afwijkend onderwijsplan

Situatie

Een onderwijsteam zoekt professionele ruimte om een eigen onderwijsprogramma voor een opleiding te maken dat mogelijk afwijkt van het onderwijsprogramma van dezelfde Crebo-opleiding door een ander team van de instelling.

Effecten

Het betreffende team heeft kennelijk een van andere teams afwijkende inschatting van wat de omgeving en de arbeidsmarkt in de regio vraagt en de manier waarop op de leerbehoeften van studenten moet worden ingespeeld. Het is voor de professionele motivatie van het team nodig om af te wijken, de teamleden beroepen zich op de kwaliteit van onderwijs.
De kosteneffectiviteit van de afwijkende opleiding is mogelijk slechter vergeleken met het geheel van school of instelling, nog los daarvan zal van het team een grote inspanning op het gebied van in- en externe verantwoording worden gevraagd.

Aanleiding en gevolg

Aanleiding of oorzaak van deze casus liggen in:

Gevolgen van deze casus komen terecht in:

naar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiedCasusplaat onderwijsteam zoekt ruimte voor afwijkend onderwijsplan.jpeg