Casus: keuzedelen vergen teveel opleidingstijd

Situatie

Een onderwijsteam constateert gedurende het uitvoeren van de opleiding (leertaken) dat de keuzedelen onevenredig veel tijd kosten. Dit geldt zowel in de uitvoering van het onderwijsprogramma als bij de uitvoering van examinering. Daardoor raakt het reguliere onderwijs onderdruk.

Effecten

De uitvoerbaarheid van leerroutes komt onder druk en uiteindelijk zal wellicht de jaarplanning alleen uitgevoerd kunnen worden met grote werkdruk en oprekken van de jaartaak van betrokken medewerkers. Dit zal niet lukken zonder extra kosten.
Voor de toekomst is van belang herhaling te voorkomen. Dit vraagt van het team scherp te sturen op de selectie van keuzedelen in relatie met de werkverdeling, de beschikbaar te maken inzet en competenties van docenten en de inrichting van de jaarkalender. Een goed onderwerp voor de verbeteragenda van het team.

Aanleiding en gevolg

Aanleiding of oorzaak van deze casus liggen in:

Gevolgen van deze casus komen terecht in:

naar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiedCasusplaat keuzedelen vergen teveel opleidingstijd.jpeg

Handreikingen

Website.png Keuzedelen? Even spieken …     Dit artikel gaat in op vragen rondom keuzedeelverplichting in relatie tot urennormen en onderwijstijd. In dit artikel worden begrippen en formele kaders toegelicht aan de hand van een aantal praktijksituaties.