Casus: kerndocent vertrekt

Situatie

Binnen een onderwijsteam is er een beperkt aantal docenten dat ervoor zorgt dat het team in zijn geheel de taken goed uitvoert. Deze docenten zijn door hun ervaring en kennis de spil in het team. Bij het ontwikkelen van onderwijs is te weinig in het team gedeeld, kennis en ervaring is onvoldoende gedeeld, niet gedocumenteerd of niet goed vindbaar. Een van deze docenten valt door ziekte voor langere tijd uit of vertrekt naar een andere baan.

Effecten

Zoals bij elke vertrekkende docent moet de planning en werkverdeling worden aangepast, omdat er een vacature is ontstaan die vervuld moet worden. Voor het begeleiden en ondersteunen van leertaken waarbij de vertrekkende docent een begeleidende rol van jongere docenten vervulde zal een alternatief gevonden moeten worden.
De ontwikkeling van nieuwe leertaken waarbij de kerndocent een voortrekkersrol heeft zal vertraging oplopen of mogelijk niet door kunnen gaan.

Aanleiding en gevolg

Aanleiding of oorzaak van deze casus liggen in:

Gevolgen van deze casus komen terecht in:

naar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiednaar procesgebiedCasusplaat kerndocent vertrekt.jpeg

Handreikingen

Website.png Professioneel statuut mbo     In 2009 hebben sociale partners in het mbo (MBO Raad en vakbonden) een professioneel statuut mbo afgesloten. Hiermee is onder andere vastgelegd dat onderwijsgevenden in het mbo (docenten en instructeurs) ruimte nodig hebben om zichzelf te ontwikkelen en voldoende onderwijskwaliteit te kunnen leveren. Onderwijsteams vormen daarvoor de basis.