Bronnen

naar Grondplaatnaar ketensnaar handreikingennaar casussenNavigatie klein.jpeg

Handreikingen

Hier vindt u een lijst met landelijke servicedocumenten die behulpzaam kunnen zijn voor een onderwijsteam bij de invulling van de activiteiten en processen. Per procesgebied van de plaat zijn diverse documenten opgenomen. Deze kunt u downloaden en al dan niet aangepast inzetten in uw eigen school. De landelijke documenten zijn samen met experts vanuit de scholen ontwikkeld, of door het Kennispunt MBO in samenwerking met het ministerie van OCW en/of Inspectie van het onderwijs. Indien er via de schooleigen omgeving is ingelogd, zijn ook de schooleigen documenten zichtbaar.

Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbod

Ontwikkelen en voorbereiden

Werven

Inschrijven

Bpv organiseren

Plannen en roosteren

Onderwijs uitvoeren

Examineren

Diplomeren en certificeren

Team organiseren en ontwikkelen

Aanbodketen

Inschrijfketen

Bpv-keten

Onderwijsketen

Examenketen

Planningketen