Bpv organiseren

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedBpv organiseren.jpeg

Bpv organiseren

De beroepspraktijkvorming is een onderdeel van elke mbo-opleiding. Voor de start van de bpv-periode worden student en een erkende bpv-plaats aan elkaar gekoppeld. In een bpv-verbintenis worden de rechten en plichten van zowel student, bpv-plaats als school vastgelegd.
Deze verbintenis moet juridisch geldig zijn, met alle benodigde handtekeningen, omdat de erkenning van de bpv voor het examen hiermee samenhangt. Ook de verzekering van de student bij zijn verblijf bij het bpv-bedrijf is afhankelijk van de geldige overeenkomst.

De getekende bpv-verbintenis wordt uitgewisseld met BRON.