Bpv organiseren

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedBpv organiseren 2.0.jpeg

Bpv organiseren

De beroepspraktijkvorming is een onderdeel van elke mbo-opleiding. Voor de start van de bpv-periode worden student en een erkende bpv-plaats aan elkaar gekoppeld. In een bpv-verbintenis worden de rechten en plichten van zowel student, bpv-plaats als school vastgelegd.
Deze verbintenis moet juridisch geldig zijn, met alle benodigde handtekeningen, omdat de erkenning van de bpv voor het examen hiermee samenhangt. Ook de verzekering van de student bij zijn verblijf bij het bpv-bedrijf is afhankelijk van de geldige overeenkomst.

De getekende bpv-verbintenis wordt uitgewisseld met BRON.

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Bpv protocol In het BPV Protocol staan afspraken tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, werkgeversorganisaties, de MBO Raad en SBB voor een kwalitatief goede beroepspraktijkvorming (bpv).
Website.png Publicatie: Ruimte in regels in het mbo Deze publicatie geeft inzicht in de kaders die wet- en regelgeving voor onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt. En daarmee ook in de ruimte die er is voor scholen en docenten om zelf invulling te geven aan het onderwijs.
Website.png Servicedocument Praktijkovereenkomst Dit is een servicedocument van de MBO Raad waarin alle aspecten van de de bpv-verbintenis aan de orde komen.