Bpv-keten

naar grondplaatnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenBpv-keten 2.0.jpeg

Bpv-keten

Beroepspraktijkvorming is een onderdeel van elke mbo-opleiding. De student leert en werkt in de praktijk. We onderscheiden hierbij stages (bol) en leerbanen (bbl). De student wordt gekoppeld aan een erkende bpv-plaats, dit noemen we matching. Voordat de matching tot de daadwerkelijke stage of leerbaan leidt wordt in aanvulling op de onderwijsverbintenis de juridische verhouding rond de bpv vastgelegd in de bpv-verbintenis. Naast de instelling en de student is ook het bpv-bedrijf partij in deze overeenkomst. Geldige ondertekening is noodzakelijk voor de bekostiging, maar bijvoorbeeld ook voor het verzekerd zijn van de student tijdens zijn verblijf bij het bpv-bedrijf.

Tijdens de bpv-periode wordt de student begeleid door een begeleider van het bpv-bedrijf en een begeleider van de school. In de leerroute van de student is de bpv een onderdeel dat net als (andere) leertaken wordt afgerond en beoordeeld en waarvan de leerresultaten worden verzameld en vastgelegd.

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Servicedocument Praktijkovereenkomst Dit is een servicedocument van de MBO Raad waarin alle aspecten van de de bpv-verbintenis aan de orde komen.