Besluiten om te diplomeren

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedDiplomeren en certificeren 2.0.jpeg

Besluiten om te diplomeren

Op basis van het examenresultaat en de aangeleverde bewijsstukken conform het examenplan (inclusief eventuele vrijstellingen) stelt de examencommissie vast of de student aan de eisen voor het diploma heeft voldaan. Op basis van deze vaststelling volgt een besluit over de diplomering:

  • Als dit besluit positief is, kan de mbo-school overgaan tot diplomering.
  • Als dit besluit negatief is, moet de student de ontbrekende bewijsstukken alsnog aanleveren.

Er kan worden volstaan met de vaststelling. Scholen kunnen zelf besluiten om in hun schooleigen omgeving een document op te nemen dat hiervan de gegevens vastlegt.

Deze activiteit is onderdeel van:

(als vervolg)

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Examendeelnemers en de bpv-diploma-eis Deze handreiking geeft aan hoe te handelen als u te maken krijgt met zij-instromers en eventueel vrijstelling wilt geven voor de bpv-diploma-eis.
Website.png Examentaak Managen examinering Examentaak mbo Managen
Website.png Handreiking: Onregelmatigheden en fraude bij beroepsgerichte examens De handreiking ‘Onregelmatigheden en fraude bij beroepsgerichte examens’ geeft mbo-scholen handvatten om beleid op te stellen rondom fraude en onregelmatigheden, en over de beveiliging van examens.

Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Bewaartermijnen examengegevens Deze publicatie geeft antwoord op de vraag welke (wettelijke) bewaartermijnen gelden voor officiële documenten voor examinering en diplomering, en op de vraag wat er na afloop met deze documenten moet gebeuren.
Website.png Examentaak Managen examinering Examentaak mbo Managen
Website.png Handreiking regeling cum laude Deze handreiking is een leidraad om binnen de school afspraken te maken en vast te leggen over cum laude.
Website.png Model instellingsverklaring Deze handreiking geeft aan hoe scholen een dergelijke instellingsverklaring kunnen vormgeven.
Website.png Wettelijke beroepsvereisten Deze handreiking geeft een overzicht van de kwalificaties waarvoor wettelijke beroepsvereisten zijn opgesteld en dient als handreiking voor de manier waarop dit op het diploma vermeld kan worden.