Besluit inkoop of zelf maken leermateriaal

naar grondplaatnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenOnderwijsketen 2.0.jpeg

Besluit inkoop of zelf maken leermateriaal

De school of het onderwijsteam besluit of zij het benodigde leermateriaal zelf gaan ontwikkelen of inkopen bij een leverancier. Dit geldt ook voor de bpv-opdrachten. Deze afweging is onder andere afhankelijk van de wijze van aanbieden, de ontwikkelcapaciteit van het team en het aanbod van leermateriaal in de markt.

Deze activiteit is onderdeel van:


Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii