Beheren rooster wijzigingen

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedPlannen en roosteren.jpeg

Beheren rooster wijzigingen

Wijzigingen worden tijdig doorgegeven en verwerkt zodat studenten en docenten tijdig geïnformeerd worden.

Wijzigingen kunnen voortvloeien uit:

  • Ziekte
  • Beschikbaarheid docent/instructeur
  • Wijzigingen in student-, klas-, of groepssamenstellingen
  • Wijzigingen in faciliteiten

Deze activiteit is onderdeel van:

(als vervolg)

Landelijke servicedocumenten

Denk ook aan