Beheer voorzieningen

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedOntwikkelen en voorbereiden.jpeg

Beheer voorzieningen

De school of het team bepaalt, op basis van de ervaringen van afgelopen jaar en vooruitblik op ontwikkelingen, jaarlijks opnieuw de benodigde voorzieningen en bepaalt of deze aangepast of onderhouden moeten worden. Beheer van gebouwen en generieke facilitaire voorzieningen vindt elders in de organisatie plaats. Onderhoud en aanpassing door het team heeft betrekking op leermateriaal, bpv-plaatsen, examenmateriaal en faciliteiten die direct benodigd zijn bij het doen van leertaken, zoals anatomische poppen, kappersstoelen, simulatoren.

Deze activiteit is onderdeel van:


(als vervolg)