BSA verstrekken

naar grondplaatnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenOnderwijsketen 2.0.jpeg

BSA verstrekken

Vanaf 1 augustus 2014 is het bindend studieadvies (hierna ook: BSA) voor de entree-opleiding wettelijk verplicht en vanaf 1 augustus 2018 ook voor de niveau 2 tot met 4 opleidingen. De afspraken die met de student over het bindend studieadvies zijn gemaakt, zijn vastgelegd in de onderwijsovereenkomst die met elke student wordt gesloten.

Een BSA heeft betrekking op de studievoortgang van de student en de voorzetting van zijn opleiding. Onder studievoortgang wordt verstaan: de studieresultaten, beroeps- en werkhouding en bpv-voortgang.

Wanneer moet het BSA worden gegeven? Bij éénjarige opleidingen (entree-opleiding en specialistenopleiding) dient het BSA overeenkomstig de wet uiterlijk binnen vier kalendermaanden na aanvang van de opleiding te worden gegeven, doch niet eerder dan drie maanden na aanvang.

Bij meerjarige opleidingen dient het BSA na ten minste negen kalendermaanden en uiterlijk aan het eind van het eerste studiejaar van de opleiding te zijn gegeven.

In geval van een mogelijk negatief BSA dient de student altijd een schriftelijke waarschuwing te hebben ontvangen.

Lees hier voor meer informatie.

Deze activiteit is onderdeel van:

(als aanleiding)

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Handreiking: bindend studieadvies De handreiking geeft uitleg over het bsa: over de achtergrond, wat mag en moet en wat het bsa niet is. Verder geeft de handreiking richting om het schoolbeleid ten aanzien van het bsa te formuleren.

Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii