Analyseren werkverdeling

naar grondplaatnaar ketensnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedPlannen en roosteren 2.0.jpeg

Analyseren werkverdeling

Het analyseren van de inzet van de medewerkers ten opzichte van de verwachte onderwijsvraag. Dit geschiedt op basis van een schatting van onderwijs en studenten.


Dit kan leiden tot:

  • Wijzigingen in het personeelsbestand
  • Wijzigingen in het onderwijsaanbod
  • Wijzigingen in de clustering van leertaken
  • Wijzigingen in de jaarplanning


Deze analyse voedt en kent een wisselwerking met de jaarplanning en het opstellen van de werkverdeling.

Deze activiteit is onderdeel van:


Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Officiële schoolvakanties Link naar de rijksoverheid met de officiële regeling.