Analyseren sterkte en zwakte school

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod.jpeg

Analyseren sterkte en zwakte school

Door de sterktes en zwaktes van de school goed onder de loep te nemen, krijg je duidelijkheid over wat de beste volgende stap is om het opleidingsaanbod en de organisatie te verbeteren.Een manier om dit te doen is de SWOT-analyse. Dit is een handig marketingmodel waarbij je de sterke en zwakke punten van de school en de kansen en bedreigingen in de omgeving analyseert.
Inhoudelijk gezien dragen de verbeteragenda en de reeds ondernomen verbeteracties bij aan het beeld van de sterke en zwakke kanten.

Deze activiteit is onderdeel van: