Analyseren omgeving

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod.jpeg

Analyseren omgeving

De missie van de school, externe randvoorwaarden, zoals wet- en regelgeving, inspectietoezicht en de kwalificatiestructuur en interne randvoorwaarden bepalen de kaders, waarbinnen het onderwijs plaatsvindt. Er zijn ook ontwikkeling in de omgeving die van invloed kunnen zijn op het onderwijsaanbod. Denk aan:

  • welke (innovatieve) initiatieven vinden in de omgeving plaats - vanuit de gemeente, bedrijven, provincie - waar de opleiding bij kan aansluiten?
  • zijn er eventueel regionale of Europese projecten waar bij aangesloten kan worden en wellicht subsidie aangevraagd kan worden?
  • zijn er regionale samenwerkingsverbanden die relevant zijn voor de opleiding?
  • welke contacten met andere scholen, zowel vmbo, mbo of hbo zijn relevant voor de opleiding?

Deze activiteit is onderdeel van:

(als aanleiding)