Analyseren kwalificatiestructuur

naar grondplaatnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenAanbodketen 2.0.jpeg

Analyseren kwalificatiestructuur

Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen. Alle kwalificatiedossiers samen, aangevuld met de keuzedelen, vormen "de" kwalificatiestructuur.

De instelling analyseert de kwalificatiestructuur in samenhang met analyses van de arbeidsmarkt en de regionale opleidingsvraag en reflecteert op de eigen sterke en zwakke punten, ook in relatie met de omgeving betreffende samenwerking en concurrentie met andere scholen (publiek én privaat). Op grond van de uitkomsten worden de kwalificaties geselecteerd waarvoor opleidingen aangeboden kunnen worden.

Deze activiteit is onderdeel van:


Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Kwalificatiestructuur mbo Link naar de website van SBB met alle kwalificatiedossiers en keuzedelen">Kwalificatiestructuur mbo.

Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii