Analyseren arbeidsmarkt

Uit TPO 1.2

naar grondplaatnaar ketensnaar casussennaar servicedocumentennaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar onderwerpnaar procesgebiedVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod.jpeg

Analyseren arbeidsmarkt

De missie van de school, externe randvoorwaarden, zoals wet- en regelgeving, inspectietoezicht en de kwalificatiestructuur en interne randvoorwaarden bepalen de kaders, waarbinnen het onderwijs plaatsvindt. Daarbij is het ook van belang dat het onderwijs aansluit op de vraag en ontwikkelingen binnen arbeidsmarkt.

Mogelijke substappen bij het analyseren van de arbeidsmarkt:
  • verzamel arbeidsmarktdata uit de regio en sectoraal. Dit kan via de website van de SBB of bijvoorbeeld werk.nl of via de bedrijven in de regio waarmee de school samenwerkt.
  • breng de innovaties en ontwikkelingen in kaart die voor de opleiding relevant zijn
  • verzamel voor jouw regio hoeveel studenten een opleiding volgen en wat hun perspectieven zijn op de arbeidsmarkt
  • onderzoek welke behoeften er in de regio zijn in het kader van leven lang ontwikkelen
  • vergelijk het aanbod aan opleidingen met andere scholen in jouw regio en in Nederland

Deze activiteit is onderdeel van:

(als aanleiding)