Analyse kwalificatiedossier

naar grondplaatnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenAanbodketen 2.0.jpeg

Analyse kwalificatiedossier

Het kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn diploma te behalen, het "wat". Elk dossier bevat een of meer kwalificaties en iedere kwalificatie leidt tot een diploma. Hoe beter de diploma-eisen aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven, hoe groter de kans op een baan voor een beginnende beroepsbeoefenaar en hoe beter bedrijven hun vacatures kunnen vervullen.
Het kwalificatiedossier beschrijft:

  • De kerntaken, werkprocessen, kennis en vaardigheden.
  • De generieke eisen voor Nederlandse taal, rekenen en eventueel Engels.
  • De vereisten voor loopbaan en burgerschap.
  • In keuzedelen ook (specifieke) kerntaken, werkprocessen en/of kennis en vaardigheden.
  • De beschrijvingen van behoeften en wensen in kader verder leren.

Het team analyseert het dossier vanuit kennis van onderwijs en opleiden en inzicht in de beroepspraktijk en bereidt zo het maken van een onderwijsplan en examenplan voor waarin ook keuzedelen zijn ingepast.

Deze activiteit is onderdeel van:


Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Handreiking: scenario’s voor doorstroom en examinering In deze handreiking worden drie thema’s rondom examinering en doorstroom in de herziene kwalificatiestructuur beschreven: doorstroom bij aanvullende profieleisen in het basisdeel, anders opbouwen van traditionele stapelopleidingen en keuzedelen benutten bij doorstroom.
Website.png Leeswijzer: herziene kwalificatiedossiers In de leeswijzer zijn alle elementen uit het kwalificatiedossier voor onderwijs en examinering te vinden.
Website.png Wettelijke beroepsvereisten Deze handreiking geeft een overzicht van de kwalificaties waarvoor wettelijke beroepsvereisten zijn opgesteld en dient als handreiking voor de manier waarop dit op het diploma vermeld kan worden.

Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii