Analyse aanbod keuzedelen

naar grondplaatnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar activiteitnaar ketenAanbodketen 2.0.jpeg

Analyse aanbod keuzedelen

Het team analyseert het aanbod aan keuzedelen voor de opleiding, met als doel die keuzedelen te selecteren waar studenten belangstelling voor hebben en die beantwoorden aan de regionale opleidingsvraag. Een actueel overzicht van alle keuzedelen is te vinden op de site van de SBB.

Deze activiteit is onderdeel van:

(als aanleiding)

Folder.jpg
  Landelijke servicedocumenteniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Website.png Handreiking: Keuzedelen Dit spiekbriefje geeft in één oogopslag de aandachtspunten bij keuzedelen weer.
Website.png Handreiking: zelf keuzedelen ontwikkelen De handreiking kan gebruikt worden bij het uitwerken van een idee naar een keuzedeel en is dan ook bedoeld voor initiatiefnemers voor het ontwikkelen van keuzedelen. Deze handreiking is als leidraad te gebruiken bij de officiële documenten van SBB voor het indienen van een keuzedeel. Deze handreiking is gebaseerd op de procedures, die door SBB worden gehanteerd.
Website.png Keuzedelen voorbereiding havo Deze handreiking gaat in op de keuzedelen die gebaseerd zijn op de vavo vakken op havo niveau.
Website.png Keuzedelen: facts and figures Na het lezen van deze publicatie weet u voldoende van keuzedelen om er binnen de scholen mee aan de slag te gaan en vanuit de nieuwe structuur de eerste stap richting vernieuwd onderwijs te maken.
Website.png Keuzedelen? Even spieken . . . Dit spiekbriefje geeft in één oogopslag de karakteristieken van de keuzedelen weer.
Website.png Overzicht gepubliceerde keuzedelen SBB heeft een overzicht beschikbaar van alle gepubliceerde keuzedelen en de kwalificaties waaraan deze zijn gekoppeld. Ook is er een overzicht van keuzedelen die de thema-adviescommissie Kwalificeren en examineren bovensectoraal heeft gekoppeld. Daarnaast is er een ‘was-wordtoverzicht' beschikbaar van het keuzedeelregister. De tabel laat zien welke keuzedelen zijn vervallen en door welke keuzedelen ze zijn vervangen. Op deze site zijn genoemde overzichten te downloaden.

Folder.jpg
  Denk ook aaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii