Alfabetische lijst activiteiten

Overzicht activiteiten, sorteerbaar op activiteit, keten, procesgebied


Hieronder staat de volledige lijst activiteiten.

ActiviteitKetenProcesgebied
Vaststellen resultaat examenExamenketenExamineren
Maken examenplanExamenketen
Aanbodketen
Planningketen
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Construeren examensExamenketen
Vaststellen examensExamenketen
Inschrijven studentInschrijfketen
Beslissen over examenaanvraagExamenketen
Onderwijsketen
Onderwijs uitvoeren
DiplomerenExamenketenDiplomeren en certificeren
Besluiten om te diplomerenExamenketenDiplomeren en certificeren
AanmeldenInschrijfketenInschrijven
Uitwisseling BRON (OD)Examenketen
Uitwisseling BRON (OR)Examenketen
Uitvoeren onderwijs intakeInschrijfketenInschrijven
Uitvoeren administratieve intakeInschrijfketen
Analyseren sterkte en zwakte schoolAanbodketenVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Analyseren omgevingAanbodketenVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Besluit inkoop of zelf construerenExamenketen
Voorlichten aspirantenInschrijfketenWerven
Opstellen werkverdelingPlanningketenTeam organiseren en ontwikkelen
Uitvoeren externe communicatieInschrijfketenWerven
Input Doorstroom DossierInschrijfketen
Leerroute bepalenPlanningketen
Inschrijfketen
Onderwijsketen
Bpv-keten
Onderwijs uitvoeren
Op- en bijstellen visie en kaders examineringAanbodketen
Beoordelen examenExamenketenExamineren
Aanmelden examenExamenketenExamineren
Plaatsen studentInschrijfketenInschrijven
Besluit inkoop of zelf maken leermateriaalOnderwijsketen
Uitvoeren leertakenPlanningketen
Onderwijsketen
Bpv-keten
Onderwijs uitvoeren
Vastleggen zorgbehoefteInschrijfketen
Onderwijsketen
Registreren bpv-plaatsBpv-keten
Onderhouden verbeteragendaTeam organiseren en ontwikkelen
Ontwikkelen en onderhouden leertakenOnderwijsketenOntwikkelen en voorbereiden
Uitvoeren interne communicatieInschrijfketenWerven
Op- en bijstellen handboek examineringAanbodketen
Bevestigen aanmeldingInschrijfketen
Uitvoeren team bijeenkomstenTeam organiseren en ontwikkelen
Professionele ontwikkeling teamledenTeam organiseren en ontwikkelen
Analyseren arbeidsmarktAanbodketenVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Maken onderwijsplanAanbodketen
Planningketen
Onderwijsketen
Bpv-keten
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Externe contacten onderhoudenTeam organiseren en ontwikkelen
Schatten onderwijs en studentenPlanningketen
BegeleidenOnderwijsketen
Bpv-keten
Onderwijs uitvoeren
OndersteunenOnderwijsketenOnderwijs uitvoeren
Bepalen selectie keuzedelenAanbodketen
Opstellen teamplanTeam organiseren en ontwikkelen
Opstellen bpv-verbintenisBpv-ketenBpv organiseren
Registreren bpv-urenBpv-keten
Analyseren werkverdelingPlanningketenPlannen en roosteren
Inkoop leermateriaalOnderwijsketen
Bepalen benodigde voorzieningenExamenketen
Aanbodketen
Planningketen
Onderwijsketen
Bpv-keten
Ontwikkelen en voorbereiden
Orienteren op mogelijkhedenExamenketen
Verwerven bpv-plaatsenBpv-ketenOntwikkelen en voorbereiden
Beoordelen bpvBpv-keten
Bpv-opdrachten uitvoerenBpv-keten
Check aanvullende eisenInschrijfketen
Vrijstellingen verzamelenOnderwijsketenOnderwijs uitvoeren
Uitvoeren examenExamenketen
Planningketen
Examineren
Voortgang besprekenBpv-keten
Uitwisseling SBBBpv-keten
BSA verstrekkenOnderwijsketen
Informeren student en beoordelaarExamenketenExamineren
Analyseren faciliteitenPlanningketen
Leerresultaten verzamelen en registrerenOnderwijsketen
Bpv-keten
Onderwijs uitvoeren
Ondertekenen bpv-verbintenisBpv-ketenBpv organiseren
Eindgesprek houdenBpv-keten
VerantwoordenTeam organiseren en ontwikkelen
Matchen aanmelding en examenaanbodExamenketenExamineren
Presenteren onderwijsaanbodPlanningketen
Onderwijsketen
Onderwijs uitvoeren
Analyse kwalificatiedossierAanbodketen
Matchen student en bpv-plaatsOnderwijsketen
Bpv-keten
Bpv organiseren
Check erkenning bpv-bedrijfBpv-ketenBpv organiseren
Vaststellen opleidingen aanbodAanbodketen
Inschrijfketen
Vaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Voorbereiden bpvBpv-keten
RoosterenPlanningketenPlannen en roosteren
Bepalen regionale opleidingsvraagAanbodketen
Analyse aanbod keuzedelenAanbodketen
Clusteren leertakenPlanningketen
Onderwijsketen
Plannen en roosteren
Publiceren onderwijs en examenregelingAanbodketenVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Verwerven leermateriaalOnderwijsketenOntwikkelen en voorbereiden
Zelf maken leermateriaalOnderwijsketen
Check afnameconditiesExamenketenExamineren
Startgesprek houdenBpv-keten
Maken jaarplanningPlanningketenPlannen en roosteren
Beheren rooster wijzigingenPlanningketenPlannen en roosteren
Beheren wachtlijstInschrijfketen
Verwerven examensExamenketenOntwikkelen en voorbereiden
Opstellen onderwijsverbintenisInschrijfketenInschrijven
Aan- en afwezigheid registrerenOnderwijsketen
Bpv-keten
Onderwijs uitvoeren
Werven aspirantenInschrijfketenWerven
Publiceren roostersPlanningketen
Onderwijsketen
Plannen en roosteren
Inkoop examensExamenketen
Monitoren voortgang leerrouteOnderwijsketenOnderwijs uitvoeren
Longitudinale planning onderwijsinhoudOnderwijsketenOntwikkelen en voorbereiden
Check diplomadossierExamenketenDiplomeren en certificeren
Beheer bedrijfsgegevensBpv-keten
Beheer voorzieningenOntwikkelen en voorbereiden
Ondertekenen onderwijsverbintenisInschrijfketenInschrijven
Maken meerjarenplanningPlanningketen
Onderwijsketen
Plannen en roosteren
Jaarkalender vaststellenPlanningketenPlannen en roosteren
Evalueren bestaand aanbodAanbodketenVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
EvaluerenTeam organiseren en ontwikkelen
Uitvoeren uitgebreide intakeInschrijfketenInschrijven
Controle toelatingsvoorwaardenInschrijfketen
Opstellen visie onderwijs en examineringAanbodketenVaststellen en uitwerken opleidingen aanbod
Werven bpv-bedrijfBpv-keten
Analyseren kwalificatiestructuurAanbodketen
Probleem signalerenOnderwijsketen
InterveniërenOnderwijsketen
Zorg verlenenOnderwijsketen
Leerklimaat creërenTeam organiseren en ontwikkelen
Start- of stop-voornemen melden DUOAanbodketen
Inschrijfketen