Activiteitenlijst

Activiteit
Aan- en afwezigheid registreren
Aanmelden
Aanmelden examen
Analyse aanbod keuzedelen
Analyse kwalificatiedossier
Analyseren arbeidsmarkt
Analyseren faciliteiten
Analyseren kwalificatiestructuur
Analyseren omgeving
Analyseren sterkte en zwakte school
Analyseren werkverdeling
BSA verstrekken
Begeleiden
Beheer bedrijfsgegevens
Beheer voorzieningen
Beheren rooster wijzigingen
Beheren wachtlijst
Beoordelen bpv
Beoordelen examen
Bepalen benodigde voorzieningen
Bepalen regionale opleidingsvraag
Bepalen selectie keuzedelen
Beslissen over examenaanvraag
Besluit inkoop of zelf construeren
Besluit inkoop of zelf maken leermateriaal
Besluiten om te diplomeren
Bevestigen aanmelding
Bpv-opdrachten uitvoeren
Check aanvullende eisen
Check afnamecondities
Check diplomadossier
Check erkenning bpv-bedrijf
Clusteren leertaken
Construeren examens
Controle toelatingsvoorwaarden
Diplomeren
Eindgesprek houden
Evalueren
Evalueren bestaand aanbod
Externe contacten onderhouden
Informeren student en beoordelaar
Inkoop examens
Inkoop leermateriaal
Input Doorstroom Dossier
Inschrijven student
Interveniëren
Jaarkalender vaststellen
Leerklimaat creëren
Leerresultaten verzamelen en registreren
Leerroute bepalen
Longitudinale planning onderwijsinhoud
Maken examenplan
Maken jaarplanning
Maken meerjarenplanning
Maken onderwijsplan
Matchen aanmelding en examenaanbod
Matchen student en bpv-plaats
Monitoren voortgang leerroute
Onderhouden verbeteragenda
Ondersteunen
Ondertekenen bpv-verbintenis
Ondertekenen onderwijsverbintenis
Ontwikkelen en onderhouden leertaken
Op- en bijstellen handboek examinering
Op- en bijstellen visie en kaders examinering
Opstellen bpv-verbintenis
Opstellen onderwijsverbintenis
Opstellen teamplan
Opstellen visie onderwijs en examinering
Opstellen werkverdeling
Orienteren op mogelijkheden
Plaatsen student
Presenteren onderwijsaanbod
Probleem signaleren
Professionele ontwikkeling teamleden
Publiceren onderwijs en examenregeling
Publiceren roosters
Registreren bpv-plaats
Registreren bpv-uren
Roosteren
Schatten onderwijs en studenten
Start- of stop-voornemen melden DUO
Startgesprek houden
Uitvoeren administratieve intake
Uitvoeren examen
Uitvoeren externe communicatie
Uitvoeren interne communicatie
Uitvoeren leertaken
Uitvoeren onderwijs intake
Uitvoeren team bijeenkomsten
Uitvoeren uitgebreide intake
Uitwisseling BRON (OD)
Uitwisseling BRON (OR)
Uitwisseling SBB
Vastleggen zorgbehoefte
Vaststellen examens
Vaststellen opleidingen aanbod
Vaststellen resultaat examen
Verantwoorden
Verwerven bpv-plaatsen
Verwerven examens
Verwerven leermateriaal
Voorbereiden bpv
Voorlichten aspiranten
Voortgang bespreken
Vrijstellingen verzamelen
Werven aspiranten
Werven bpv-bedrijf
Zelf maken leermateriaal
Zorg verlenen